Podręcznik do nauki języka ukraińskiego na poziomie C2 – już wkrótce!

 


Ukraina-Polska: Dialog kultur, podręcznik do nauki języka ukraińskiego

Jest to podręcznik do nauki języka ukraińskiego dla Polaków, którzy władają językiem obcym na poziomie średnio-zaawansowanym. Znalazły się w nim teksty autentyczne, najczęściej utrzymane w stylu publicystycznym lub popularno-naukowym, dotyczące poszczególnych dziedzin życia – polityki, kultury, sztuki, literatury, historii, nauki tak, aby przedstawić w pełni kulturoznawczy aspekt nauki języka. Podręcznik może być pomocą w przygotowaniu do egzaminu certyfikacyjnego z języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym C1.

Podręcznik składa się z 12 modułów, które w sposób ciekawy i różnorodny przedstawiają Ukrainę i Polskę. Tematy znane i nowe mają wzbogacić wiedzę. Znalazły się wśród nich: polityka, historia, literatura, muzyka, teatr, kino, sztuka, moda, media, sport, nauka. Autorki miały na celu zaoferowanie podręcznika do nauki języka obcego, który uwzględnia różnorodne tematycznie teksty współczesne, wprowadzające ucznia w obszar kulturowo-językowy Ukrainy i pomagające poznać jego specyfikę. Dobór tekstów służy wzbogaceniu słownictwa ogólnego i specjalistycznego, w tym poszerzeniu znajomości terminologii fachowej związanej z poruszanymi tematami.

W podręczniku znalazły się teksty autentyczne, najczęściej utrzymane w stylu publicystycznym lub popularno-naukowym, zawierające również frazeologizmy i wyrażenia potoczne. Dotyczą one poszczególnych dziedzin życia – polityki, kultury, sztuki, literatury, historii, nauki i przedstawiają kulturoznawczy aspekt języka. W każdym module znalazł się także tekst w języku polskim, poświęcony danej problematyce. Przy tekstach są krótkie słowniki – wyjaśnienie trudnych wyrazów, powiedzeń, frazeologizmów. Ważnym elementem podręcznika są profesjonalne dłuższe nagrania. Proponowane w nich teksty są ciekawe, dotyczą różnych sfer życia, a przede wszystkim dają możliwość osłuchania się z „żywym” językiem. Dzięki nim można nie tylko sprawdzić rozumienie ze słuchu, ale mogą też być punktem wyjścia do wielu różnorakich ćwiczeń.
Podręcznik oferuje różnorodne ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, ortograficzne oraz zadnia tłumaczeniowe, przystosowane do potrzeb słuchacza polskojęzycznego. Są wśród nich zadania wymagające kreatywności, jak np. napisanie wniosku o dofinansowanie lub listu miłosnego, rozwiązywanie problemów na podstawie informacji.
Założeniem podręcznika jest, że adresaci będą musieli korzystać dodatkowo ze słowników czy podręczników do gramatyki, co na tym poziomie jest rzeczą niezbędną, i jednocześnie osiągną większą samodzielność językową.
Życzymy naszym uczniom samych sukcesów w zgłębianiu wiedzy językowej i odkrywaniu nowych, jeszcze nieznanych faktów. Wierzymy, że z naszą pomocą będzie to łatwiejsze!

 

O języku i nie tylko


Również pod auspicjami Szkoły Języków Wschodnich została wydana raca zbiorowa „O języku i nie tylko”, pod redakcją K. Jurczaka, I.Kotańskiej i J. Sadowskiego. Autorami tekstów są pracownicy i współpracownicy SJW oraz pracownicy UJ, UP JPII, UMK, w przeważającej części filolodzy.
Tom ma charakter interdyscyplinarny i zawiera artykuły naukowe z zakresu szeroko pojętego językoznawstwa (lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, językoznawstwo kognitywne i kontekstualne), antropologii kultury, historii i socjologii narodu. W wymiarze geograficznym teksty dotyczą rozległego obszaru obejmującego m.in. Japonię, Chiny, kraje arabskie, Turcję, Grecję, Rosję, Ukrainę, Mołdawię.

Tom dedykowany jest pamięci mgr Elżbiety Sroki-Świrskiej, zmarłej w 2011r. wieloletniej wykładowczyni SJW UW.