Do kursów językowych można dołączyć również nie będąc studentem UW!

 

Zapraszamy na kursy w semestrze zimowym 2019/2020.

Opłata za semestr dla osób spoza UW kontynuujących naukę na kursach dedykowanych dla osób spoza UW wynosi  900 zł za 60 godz. lekcyjnych.

W celu rejestracji prosimy przesłać formularz na adres: lektoraty.sjw@uw.edu.pl

 

Do pozostałych lektoratów można dołączyć w miarę wolnych miejsc!

Pełna oferta lektoratów Wydziału dostępnych w rejestracji żetonowej poprzez system USOS: REJESTRACJA NA LEKTORATY

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Poniżej opisana procedura dotyczy rejestracji żetonowej.

1. Terminy rejestracji

2. Koszt kursu

3. Proces rejestracji – rozkład zajęć

4. Dla osób, które wcześniej zakładały konto

 

1. Terminy rejestracji


Konto w USOS najlepiej założyć zanim rozpocznie się rejestracja na lektoraty. Rejestracja na lektoraty jest możliwa tylko z aktywnym kontem. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2019/2020

  1. 15.09.2019-04.10.2019

– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć),

 

od 24.09 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich studentów,

 

od 07.10.2019-09.10.2019 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat.

 

III. 18.10.2019-23.10.2019

– w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

 

Zajęcia z języków obcych w Szkole Języków Wschodnich rozpoczynają się 2 października.

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych. Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim,

będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie: luty 2020

 

2. Koszt kursu


Uprzejmie informujemy, że od 2019/2020 roku cena lektoratu, na który rejestrują się Państwo w rejestracji żetonowej wynosi 1026,60  zł za semestr.

Uczestnik kursu winien w ciągu dwóch tygodniu od daty rozpoczęcia kursu wnieść opłatę

bądź poinformować mailowo o rezygnacji z kursu.

 

3. Proces rejestracji


  • Założenie konta w USOS

Na stronie: http://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/jezyki_obce

(zakładka „Utwórz konto” znajduje się w prawym, górnym rogu)

Proszę wypełnić wszystkie wskazane pola:

  • ZAKŁADKA PODSTAWOWE DANE OSOBOWE – imię, nazwisko, płeć, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo.
  • ZAKŁADKA ADRES I DANE KONTAKTOWE – numer telefonu, państwo, kod pocztowy, miejscowość, rodzaj miejscowości, ulica, nr budynku i ew. numer mieszkania.
  • ZAKŁADKA DODATKOWE DANE OSOBOWE – rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data ważności dokumentu, kraj wydania dokumentu.

 

  •  Potwierdzenie założenia

Proszę przesłać maila na adres: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl z prośbą o aktywację konta,

podać w nim status (student UW / osoba spoza UW), imię, nazwisko, język lektoratu oraz nr PESEL
Pełnomocnik aktywuje Państwu konto i wyśle Państwu zwrotną informację, że konto jest aktywne.

  • Rejestracja na wybrany lektorat

Aby się zarejestrować, kliknij w poniższe pole, wybierz lektorat i grupę, a następnie kliknij w ikonę koszyka znajdującego się po lewej stronie. Pod tym linkiem znajduje się też rozkład zajęć.

REJESTRACJA NA LEKTORATY

Żeby się zarejestrować, musisz być zalogowany do USOS (logowanie na stronie rejestracji u góry po prawej stronie).

Kliknięcie w koszyk spowoduje dokonanie rejestracji.

Nr konta i kwota do zapłaty pojawi się na Państwa koncie w zakładce PŁATNOŚCI.

 

4. Dla osób, które wcześniej zakładały konto


Osoby, które już wcześniej zakładały konto i chcą dokonać kolejnej rejestracji, powinny wysłać

maila na adres: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl z prośbą o jego aktywację.