Procedura założenia konta w systemie USOS dla osób spoza UW

W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Poniżej opisana procedura dotyczy rejestracji żetonowej.

1. Terminy rejestracji

2. Koszt kursu

3. Proces rejestracji – rozkład zajęć

4. Dla osób, które wcześniej zakładały konto

1. Terminy rejestracji


Konto w USOS najlepiej założyć zanim rozpocznie się rejestracja na lektoraty.
Rejestracja na lektoraty jest możliwa tylko z aktywnym kontem. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

REJESTRACJA NA WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY LETNIE LATO 2021
04.06-01.07.2021
– I tura
02-05.09.2021
– tura wrześniowa

REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2021/2022
01.06-29.06.2021 – indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin zajęć)
17.10-20.10.2021 – dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi lektorat
27.10-30.10.2021 – w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

2. Koszt kursu


Uprzejmie informujemy, że od 2019/2020 roku cena lektoratu, na który rejestrują się Państwo w rejestracji żetonowej wynosi 1026,60  zł za semestr (lub 60h kursu, kursy 30h odpowiednio mniej).

3. Proces rejestracji


  • Założenie konta w USOS

Na stronie: http://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/jezyki_obce

(zakładka „Utwórz konto” znajduje się w prawym, górnym rogu)

Proszę wypełnić wszystkie wskazane pola:

  • ZAKŁADKA PODSTAWOWE DANE OSOBOWE – imię, nazwisko, płeć, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo.
  • ZAKŁADKA ADRES I DANE KONTAKTOWE – numer telefonu, państwo, kod pocztowy, miejscowość, rodzaj miejscowości, ulica, nr budynku i ew. numer mieszkania.
  • ZAKŁADKA DODATKOWE DANE OSOBOWE – rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data ważności dokumentu, kraj wydania dokumentu.
  •  Potwierdzenie założenia

Proszę przesłać maila na adres: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl z prośbą o aktywację konta,

podać w nim status (student UW / osoba spoza UW), imię, nazwisko, język lektoratu oraz nr PESEL
Pełnomocnik aktywuje Państwu konto i wyśle Państwu zwrotną informację, że konto jest aktywne.

  • Rejestracja na wybrany lektorat

Aby się zarejestrować, kliknij w poniższe pole, wybierz lektorat i grupę, a następnie kliknij w ikonę koszyka znajdującego się po lewej stronie. Pod tym linkiem znajduje się też rozkład zajęć.

Link do rejestracji na kursy wakacyjne
Link do rejestracji na semestr 2021Z

Żeby się zarejestrować, musisz być zalogowany do USOS (logowanie na stronie rejestracji u góry po prawej stronie).

Kliknięcie w koszyk spowoduje dokonanie rejestracji.

Nr konta i kwota do zapłaty pojawi się na Państwa koncie w zakładce PŁATNOŚCI.

4. Dla osób, które wcześniej zakładały konto


Osoby, które już wcześniej zakładały konto i chcą dokonać kolejnej rejestracji, powinny wysłać

maila na adres: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl z prośbą o jego aktywację.