SKUTECZNOŚĆ

Staramy się na zajęciach stworzyć przyjazną atmosferę, lecz jednocześnie lektorzy są wymagający i motywują do nauki. Na zajęciach uczymy nie tylko języka, ale wprowadzamy również elementy kultur krajów orientalnych!

JAKOŚĆ

Lektorami są nauczyciele akademiccy oraz native speakers z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Nauczają u nas tylko osoby stale doszkalające się i podnoszące swoje kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania, a także doskonale znające kulturę kraju wykładanego języka.

WYJĄTKOWOŚĆ

Prowadzimy naukę języków blisko- i daleko-wschodnich, orientalnych i afrykańskich, języków krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Wielu z nich Szkoła uczy jako jedyna w Polsce!

JĘZYKI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Znajomość języków obcych  to w obecnych czasach jedna z podstawowych umiejętności, którą powinien cechować się każdy, kto myśli o sukcesie na tle zawodowym i prywatnym. Umiejętność posługiwania się zagraniczną mową ułatwia wyjazd za granicę, daje możliwości zdobycia lepszej pracy lub poznania zupełnie nowych osób, które pochodzą z innych regionów świata. Nasza uczelnia organizuje kursy językowe Warszawa, które pomogą Państwu spełnić lingwistyczne marzenia! Zapraszamy już teraz do podjęcia współpracy.

WIERZYMY, ŻE EDUKACJA JEST DLA WSZYSTKICH