Szukają Państwo specjalistów, którzy organizują kursy i szkolenia lingwistyczne na terenie stolicy?  Doskonale się składa, z nami nauka języków Warszawa będzie nie tylko efektywna, ale także najtańsza! Oferujemy profesjonalnie organizowane kursy językowe – różne stopnie zaawansowania, różne grupy słuchaczy, profesjonalni lektorzy i nauka, która przyniesie oczekiwane rezultaty. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą już teraz rozpocząć naukę języków obcych i zdobyć nowe lingwistyczne umiejętności.

Kierownik SJW - mgr Inga Kotańska.

Kierownik SJW – mgr Inga Kotańska.

Zespół lektorski tworzą nauczyciele akademiccy oraz native speakers  z doświadczeniem dydaktycznym. Dotychczas prowadzono lektoraty 38 języków.

Na Wakacyjnych Intensywnych Kursach Językowych uczą również gościnnie wykładowcy innych jednostek uniwersyteckich oraz native speakers.

Arabski


dr Magdalena Kubarek

Absolwentka arabistyki w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Podczas studiów przebywała na stypendium programu „Tempus” w Heidelbergu, oraz dwóch stypendiach rządowych: na Uniwersytecie w Damaszku oraz na Uniwersytecie w Ammanie. W latach 2000-2001 pracowała w Centrum Nurkowym Planet Divers w Dahabie – Egipt, a w latach 2002-2005 była pracownikiem Ambasady Kuwejtu w Warszawie. Prowadziła wykłady i ćwiczenia na kilku wyższych uczelniach. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Pracowni Kultury i Języka Arabskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz od 2009 r. prowadzi lektoraty języka arabskiego w Szkole Języków Wschodnich.

Ważniejsze publikacje: Miraże i oazy. Su’ad as-Sabah i inne poetki arabskie, Elipsa, Warszawa 2006.

W kręgu kultury islamu – . Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, Katarzyna Górak Sosnowska, Magdalena Kubarek, Polski Komitet ds. UNESCO, ARABIA.pl, Warszawa 2007.

Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich, , Ibidem, Łódź 2009.

Tłumaczenia:

Abd ar-Rahman Munif, Miasta soli, Smak Słowa, Sopot 2010.

Khalil Gibran, Połamane skrzydła, Barbelo, Warszawa 2012.

Chiński


mgr Yoke Cheng Lau-Wojciechowska

Ukończyłam wydział sinologii na Uniwersytecie im.Sun-Yat-Sena w Kantonie w Chinach..Pracowałam jako nauczycielka języka chińskiego w Malezji.Pisałam felietony do gazet chiński 3 lata dla China Press i 2 lata dla Oriental Daily News.Od 2006 roku pracuje jako nauczycielka języka chińskiego w Szkole Języków Wschodnich UW.

mgr Paulina Tu

Absolwentka sinologii Uniwersytetu Warszawskiego i psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach studiów odbyła stypendium w Republice Chińskiej, gdzie uczestniczyła w zajęciach National Taiwan Normal University, National Chengchi University oraz Kaohsiung Normal University. Posiadaczka certyfikatu nauczyciela języka chińskiego Taipei Language Institute. Tłumacz i nauczyciel języka chińskiego.

Lektoraty w SJW prowadzi od 2011 roku.

Grecki

Georgios Koinas

Gruziński


mgr Sofio Jvania

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki języka gruzińskiego i jeżyków kaukaskich a także współcześnie literatury gruzińskiej oraz metodyki nauczania języka gruzińskiego.

Działalność w redakcjach czasopism naukowych:

Od 2002 roku do chwili obecnej (sekretarz naukowy): „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, Centre for East European Studies Oriental Institute University of Warsaw” (dotychczas ukazało się 23 zeszytów). Współautor haseł: IV tomu Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielskipod red. Andrzeja de Lazari, Ibidem, Łódź 2001.

Japoński


dr Katarzyna Langen

Absolwentka Japonistyki UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym UW. Dwukrotnie otrzymała stypendium zagraniczne, najpierw Stowarzyszenia Nippo Saron, a później Rządu Japonii, co pozwoliło jej studiować i prowadzić badania na Wydziale Stosunków Międzykulturowych Uniwersytetu Kobe. Lubi japońskie krajobrazy, japońską architekturę i sztukę. Uczestniczka kursów dotyczacych metodyki nauczania. Najważniejsze publikacje: Leksem IE ‘dom’ w tradycji językowo-kulturowej Japonii w: „Etnolingwistyka” nr 22, UMCS, Lublin 2010; „Pismo ideograficzne, a definicje kognitywne”, [w:] O języku i nie tylko, red. Jurczak Kazimierz, Kotańska Inga, Sadowski Jakub, Libron, Kraków 2013.

Koreański


dr Anna Paradowska

Absolwentka koreanistyki UW.

Doktorat na Wydziale Językoznawstwa Seoul National University w Seulu (Republika Korei).

Adiunkt, koreanistyka, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski.

dr Ewa Rynarzewska

Absolwentka Koreanistki Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotna stypendystka Fundacji Koreańskiej, Fundacji Koreańskiej Literatury i Sztuki oraz Ministerstwa Edukacji Republiki Południowej. Ukończyła kurs języka koreańskiego w Seoulu na Uniwersytecie Koryǒ (1993-94) i Uniwersytecie Yonsei (1995-96), a także studia doktoranckie na Uniwersytecie Koryǒ (1997-2001). Od 2001 roku związana z Zakładem Japonistyki i Koreanistyki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie naucza języka koreańskiego i prowadzi wykłady z literatury koreańskiej i estetyki Korei. Specjalizuje się w tradycyjnych widowiskach koreańskich i we współczesnym dramacie i teatrze Korei Południowej. Ponadto zajmuje się również badaniami tradycyjnej kultury koreańskiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego tańca i muzyki dawnej Korei. Tłumaczka literatury koreańskiej i autorka wielu prac popularnych i naukowych. Naucza standardowego języka koreańskiego Republiki Korei.

Mongolski


dr Jan Rogala

Mongolista, absolwent, a obecnie pracownik naukowy Wydziału Orientalistycznego UW. Studiował również na Narodowym Uniwersytecie Mongolskim w Ułan Batorze. Zawodowo i prywatnie związany z Mongolią. Bada język i kulturę potomków Czyngis-chana, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych. Współczesny język mongolski nie jest mu obcy. Uczy go od prawie dziesięciu lat. Pracuje nad wydaniem pierwszego polskiego podręcznika do nauki współczesnego języka mongolskiego.

Turecki


mgr Dorota Haftka – Işık

Nazywam się Dorota Haftka – Işık.

W latach 1996-2001 studiowałam Turkologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Od ponad dziesięciu lat jestem lektorem języka tureckiego.

Praca z językiem oraz nauczanie go jest moją pasją.

Ważne dla mnie jest, by w trakcie zajęć angażować słuchaczy do aktywnego udziału w lekcji oraz przekazać im różnego charakteru informacje o Turcji i jej mieszkańcach.

Dużą część mojego życia zawodowego zajmują też tłumaczenia ustne i pisemne.

Dzięki częstym wyjazdom do Turcji oraz licznym tureckim przyjaciołom w najbliższym otoczeniu mam stały kontakt z żywym językiem i możliwość śledzenia zmian, zachodzących w języku tureckim, co w moim zawodzie jest niezbędne.

Interesuję się współczesną literaturą turecką; do często czytanych przeze mnie autorów należą: Oya Baydar, Elif Şafak, Ayşe Kulin oraz Cezmi Ersöz.

Lubię również współczesne kino tureckie. Najbardziej cenię reżyserów tj: Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Zeki Demirkubuz.

mgr Mehmet Yılmaz

Urodzony w Istambule. Po ukończeniu  Private Cent Collage, zaczął studia psychologiczne na T.C Maltepe University. W czasie studiów otrzymał stypendium i pracował z imigrantami w Health Office w Kolonii (Niemcy) jako stażysta. W 2009 roku ukończył studia z wyróżnieniem.  2009-2010 pracował jako psycholog w tureckiej armii. Do kontynuacji swojej naukowej kariery przeprowadził się do Polski i zaczął studia magisterskie na SWPS na wydziale Psychologii po angielsku. Od 2013r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim jako lektor języka tureckiego i weryfikator testów certyfikacyjnych. Dotychczas prowadził zajęcia dla grup A1, B1, B2. Od 2013 roku pracuje również  w biurze tłumaczeniowym jako tłumacz i tester  języka tureckiego. Zafascynowany różnymi kulturami. Lubi dzielić się swoją wiedzą i obserwacjami dotyczącymi kultury tureckiej. Uwielbia uczyć i być ze studentami. Kocha  koty i muzykę.

Rosyjski


mgr Aleksandra (Sasza) Zielińska

Urodziła się i wychowała w Witebsku na Białorusi. Absolwentka wydziału filologii kulturologii i dziennikarstwa Witebskiego Uniwersytetu Państwowego. Od 11 lat mieszka w Warszawie.  Pracowała jako dziennikarka i tłumaczka, zaś od 2005 r. jest lektorką języka rosyjskiego w SJW Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka kilku nagród literackich i dziennikarskich m.in. nagrody dziennikarskiej im. Jerzego Giedroycia „Za rzetelność i uniwersalny wymiar publicystyki w dziedzinie kultury” przyznanej przez Instytut Polski na Białorusi w 2002 r.

Nauczanie jest jej pasją. Interesuje się kulturą, literaturą oraz historią Rosji i z zaangażowaniem dzieli się swoją wiedzą ze studentami. Każde zajęcia urozmaica własnymi materiałami, prezentacjami, zdjęciami, filmami lub muzyką.

Ukraiński


dr Svitlana Romaniuk

Absolwentka Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2007 związana ze Szkołą Języków Wschodnich i Studium Europy Wschodniej UW. Lektorka języka ukraińskiego i rosyjskiego.

Zainteresowania naukowe dotyczą gramatyki funkcjonalnej języka ukraińskiego, krytycznej analizy dyskursu (m.in. mediów i politycznego), socjolingwistyki, dydaktyki języków obcych. Autorka monografii „Struktura kategorii temporalności we wspόłczesnym języku ukraińskim” (Warszawa 2012), artykułów naukowych, współautorka podręczników do nauki języka ukraińskiego („Z ukraińskim na ty ”, cz. 1, cz. 2, Warszawa 2013, 2014), „Ukraina-Polska. Dialog kultur”, Warszawa 2014).

Członek Rady Naukowej czasopisma Studia Ucrainica Varsoviensia, członek Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów.

Pozostali lektorzy SJW

język lektor
arabski dr Magdalena Kubarek,  mgr Abdel Mousleh, Amal Alchaikha, Magdalena Nycz-Waller, Jaśmina Samsel
azerski dr Shahla Kazimowa
bengalski dr Michał Panasiuk
białoruski dr Volha Tratsiak
bułgarski mgr Simeonka  Veleva
chiński mgr Monika Kołpaczyńska, mgr Yoke Cheng Lau-Wojciechowska, mgr Olgierd Uziembło
chorwacki mgr Janusz Szablewski
czeczeński mgr Elsi Adajew
czeski mgr Teresa Piotrowska-Małek, mgr Jakub Kurzępa
dari mgr Marta Rybusińska
grecki mgr Sotirios Karageorgos, mgr Georgios Koinas, mgr Kamil Trąba
gruziński mgr Sofio Jvania
hebrajski dr Angelika Adamczyk, mgr Agata Szepe, mgr Weronika Romanik, mgr Aleksandra Przeździecka -Kujałowicz, mgr Anna Piątek, mgr Daria Boniecka-Stępień
hindi mgr Agnieszka Jakóbowska
indonezyjski mgr Dewi Meyrasyawati
kazachski Anel Andossova
japoński dr Dariusz Głuch, mgr Adam Klawczyński, mgr Katarzyna Michta,  mgr Natalia Pawlicka, mgr Ewa Podgórska
jidysz mgr Agata Kondrat
kazachski mgr Aray Almaniyazova
koreański dr Anna Diniejko-Wąs, mgr Katarzyna Skrobisz,
litewski mgr Zofia Mitan-Gawryszewska
łotewski mgr Marta Grzybowska
mongolski dr Jan Rogala
ormiański mgr Margarita Woźniakowska-Yeremian
paszto mgr Marta Rybusińska
perski mgr Lidia Brzezińska
rosyjski mgr Olga Deszko-Wojciechowska, mgr Katarzyna Gajda, dr Nataliya Krenska, mgr Stanisław Maskiewicz, mgr Dmitrii Dolmatov, mgr Inna Tokarska, mgr Oksana Velyka
rumuński mgr Józefina Święcicka
serbski mgr Jolanta Ambroziak, mgr Zofia Dimitrijević
słowacki dr Irena Bilińska
suahili mgr Izabela Romańczuk
turecki mgr Dorota Haftka-Isik, dr Kamila Stanek, mgr Mehmet Yilmaz, mgr Agnieszka Erdogan, mgr Agnieszka Lesiczka
tybetański dr Thupten Kunga Chashab
ukraiński dr Helena Gierowska, dr Marta Zambrzycka
urdu mgr Jakub Wilanowski-Hilchen
wietnamski mgr Jakub Królczyk