Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.

Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania.

W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021”( http://www.certyfikacja.uw.edu.pl). Znajdują się tam między innymi zadania przykładowe dla poszczególnych poziomów oraz struktura egzaminu.

Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr hab. Radosław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW

Ważne: Osoby spoza UW również mogą w tym roku przystąpić do Egzaminów Certyfikacyjnych!

Egzaminy certyfikacyjne


Uniwersytet Warszawski zaprasza wszystkich chętnych na egzaminy certyfikacyjne z 36 języków obcych.

Zobacz OFERTĘ EGZAMINÓW oraz TESTY PRZYKŁADOWE, które znajdą Państwo poniżej.

Więcej informacji zobacz: http://certyfikacja.uw.edu.pl

Od stycznia 2010 egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników Służby Cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009r., zał. nr 2, pkt 11.2t).

Certyfikowane są poziomy A2, B1, B2, C1, C2.

Testy przykładowe


Arabski A2

Arabski B1

Arabski B2

Chiński A2

Grecki B1

Grecki B2

Gruziński B1   klucz odpowiedzi

Hebrajski A2

Hebrajski B1

Hebrajski B2

Hindi A2

Hindi B1

Hindi B2

Japoński A2

Japoński B1

Japoński B2

Kazachski A2

Koreański A2    klucz odpowiedzi

Perski A2

Perski B1

Rumuński B1

Rumuński B2

Rumuński C1

Turecki A2