Egzaminy certyfikacyjne 2023/2024

Szanowni Państwo,

Szczegółowe informacje dotyczące Egzaminów Certyfikacyjnych znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/ Znajdują się tam między innymi: oferta egzaminów na dany rok, terminy rejestracji,  zadania przykładowe dla poszczególnych poziomów oraz struktura egzaminu.

Struktura egzaminu jest podobna na każdym z oferowanych poziomów.

Część pisemna jest zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania.

W części ustnej będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.

Ważne: Osoby spoza UW również mogą przystąpić do Egzaminów Certyfikacyjnych! Więcej informacji pod tym linkiem: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/osoby-spoza-uw/

Egzaminy certyfikacyjne


Uniwersytet Warszawski zaprasza wszystkich chętnych na egzaminy certyfikacyjne z 36 języków obcych.

Zobacz OFERTĘ EGZAMINÓW oraz TESTY PRZYKŁADOWE, które znajdą Państwo poniżej.

Więcej informacji zobacz: http://jezyki.obce.uw.edu.pl

Od stycznia 2010 egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników Służby Cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009r., zał. nr 2, pkt 11.2t).

Certyfikowane są poziomy A2, B1, B2, C1, C2.

Testy przykładowe


Arabski A2

Arabski B1

Arabski B2

Chiński A2

Grecki B1

Grecki B2

Gruziński B1   klucz odpowiedzi

Hebrajski A2

Hebrajski B1

Hebrajski B2

Hindi A2

Hindi B1

Hindi B2

Japoński A2

Japoński B1

Japoński B2

Kazachski A2

Koreański A2    klucz odpowiedzi

Perski A2

Perski B1

Rumuński B1

Rumuński B2

Rumuński C1

Turecki A2