Szkoła Języków Wschodnich

ul. Oboźna 7 lok. 7

00-332 Warszawa

TEL.:  22 55 20 937                FAX:  22  55 20 916

e-mail: lektoraty.sjw@uw.edu.pl